Inici Qualitat


Qualitat SAV Vilaró


Exigència interna per millorar el procés productiu

Amb la finalitat d’oferir un servei excel•lent i exempt d’anomalies, SAV Vilaró segueix una sèrie de processos de traçabilitat interns per cuidar la qualitat de cada un dels seus projectes i millorar els processos productius.

L’empresa de Sant Julià de Vilatorta segueix un exhaustiu mètode de qualitat intern per tal d’oferir la seva millor versió del procés de fabricació. I és per això que segueix uns protocols interns propis que tenen com a objectiu la recerca de l’error zero.

Control de la qualitat per aconseguir resultats excel·lents

SAV Vilaró combina experiència, coneixement i tecnologia per garantir una qualitat òptima en els processos productius. L’empresa segueix unes pautes de fabricació al llarg de tot el procés que garanteixen el control i el seguiment de la qualitat.

Des del principi i fins al final, SAV Vilaró segueix un procés de fabricació cuidat i registrat,en què cada procés productiu avala la feina feta pel procés anterior i, a la vegada, el contrasta amb la documentació tècnica.

Els processos de producció de SAV Vilaró segueixen les pautes marcades i estan organitzats de manera que els clients puguin disposarde la traçabilitat del seu producte en tot moment i en qualsevol punt del procés.

SAV Vilaró documenta i registra tot el procés per garantir la qualitat i ajudar a la detecció de novetats i/o anomalies.

I a més, amb la finalitat de garantir la màxima qualitat i minimitzar els errors, SAV Vilaró treballa amb un programa ERP que uneix els diferents processos productius. Durant tot el procés de producció SAV Vilaró genera informació de caràcter tècnic que resulta de gran utilitat per millorar els processos productius.

SAV Vilaró segueix processos de traçabilitat interns per millor els processos productius.